ثانیه های پشت چراغ قرمز

 

 

متن اول

به نظرم تنها جایی که زمان برایمان کند میشود لحظه ایست که پشت چراغ قرمز ایستاده ایم. در طول شبانه روز هیچوقت توجهمان به ثانیه نیست. بلکه دقایق و ساعات سریع میگذرد. همیشه از این سرعت زمان مینالیم. وآرزو داریم ای کاش فرصت بیشتری داشتیم و استفاده بهتری از آن لحظه می کردیم. بخاطر مشغله زیاد و غرق شدن در امور روزمره، هیچ توجهی به ثانیه ها نداریم. فقط پشت چراغ قرمز به ثانیه ها توجه میکنیم. در همان لحظه کوتاه میتوانی به اندازه ساعتها به آینده فکر یا گذشته را مرور کنی. فقط اینجاست که بدلیل محدودیت زمان میتوانی آن را مدیریت کنی. چون ثانیه شمار روبرویمان است ، کارهایمان را برطبق زمان تعیین شده تنظیم میکنیم تا به محض سبز شدن چراغ، حرکت کنیم.

 

 

متن دوم

 

همانطور که ثانیه های پشت چراغ قرمز را میگذراندم. پیرزن ناتوانی که در حال گذر از خط عابر پیاده

بود، نظرم را جلب کرد. بار سنگینی همراه داشت، به سختی و کندی با خود می کشید. بی اختیار از 

ماشین پیاده شدم و کمک کردم از خیابان رد شود.

چراغ سبز شده بود. ماشینها مدام بوق می زدند که حرکت کنم، به سرعت سوار ماشین شدم تا، کسی

اعتراض نکند. ولی با ناباوری دیدم که همه آنها با تکان دادن دست و لبخند از کنارم رد می شوند.

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
fatemeh

مطالبتون واقعا زیبان... خسته نباشید![گل]

الهه

ثانیه های پشت چراغ قرمز را تاب بیاور، شاید خدا دعای کودکی دست فروش را برآورده میکند...

ali

انجمن ماورا و واقعیت دوم افتتاح شد. می خواهیم تجربیاتمان را درباره رویابینی، رویای شفاف و برون فکنی یا خروج از جسم به اشتراک بگذاریم. از ورود شما استقبال می کنیم. http://forum.khaab.info