حقیقت کل یوم عاشورا وکل أرض کربلا

 

قسمت چهارم

 

بعداز مقدمه به تبیین این حقیقت می پردازیم:

 

 

ازذوات مقدسه ائمه اطهار-علیهم السلام-،به خاطر عنایات بی کران وتفضلات بیانت هایشان

نسبت به ما گم کردگان گمشده ی وجود سپاسگذاریم که با همه ی روسیاهی وبی لیاقتی ما

به شأن خودنگریستندونه به اقتضای روسیاهی ما،بلکه به اقتضای زیبایی خود،برای ورود

 

به جامع ترین وزیباترین سفره الهی درزمین،به مااذن دخول دادند.انشاءالله دربهره برداری

ازاین مأدبه هم خودشان،روح وجانمان رایاری کنند

دراین مبحث قراراست به یاری خودشان این حقیقت را که درلفظ محدود(هرزمینی کربلا

وهرروزی عاشورا)جای گرفت،تبیین کنیم.

چراکربلابه  سطح کل زمین وسعت یافته،چراعشورا به وسعت وپهنای تمام زمانهاسفره ی

خویش گسترده است؟

آیا کل یوم عاشورا به معنی هرروزکشت وکشتار،هرروزظلم وستم است یانه بالعکس به

 

معنای هرروزدرعشق وایثار،وصل وایصال بودن می باشد؟آیا یعنی هرروزبه دنبال کثرت

ومقام وجاه بودن یابالعکس هرروز ازکثرات ونفس وهوی عبورکردن؟

آیا(کل یوم عاشوراوکل أرض کربلا)یعنی هرزمین برای سقوط یاهرزمین برای عروج؟یا

نه هرروزظلم هرروزمظلومی؟

آیا به معنی هرروزعروج وهرروزسقوط ویاهرروزعشق وهرروزدرلجن زاربودن است؟

آیاکل یوم عاشورا متعلق به زمانی خارج ازیوم وجودی انسان ومنظورازکل أرض کربلا

محدوده خارج ازوجودانسان است؟اگرنیست،ارتباطشان باهم چگونه است؟واگرهست به چه

منظوری است؟

کل یوم عاشوراوکل أرض کربلا یعنی،گذاشتن آئینه ی دوبُعدازابعادوجودی انسان دردوجلوه

ازجلوات خداونددرزمین ونشان دادن دوجبهه چیستی وهستی،کثرت ووحدت،نمودوبود،بقاو

فنا،زشتی وزیبایی،وجودوعدم،باورهاویقین ها،ظن هاوگمان ها،حقیقت هاوکذب ها،حق هاو

باطل ها،علم هاوجهل ها،رفاه زمینی وسعادت ابدی وزندگی دنیوی وحیات دینی.

جلوه مقام،جاه،شهرت،ثروت،کرامت،منزلت وسعادت است که درمقام جمعی درحقیقت کل یوم

عاشوراوکل أرض کربلا ودرتمام زمین ها ودرتمام روزها درآئینه ی کربلاوروزعاشورادردو

بُعد وجه اللهی ووجه الخلقی،به نمایش گذاشته شدوزمینیان وزمانیان درهرزمینی وهرزمانی،

تماشاگران این صحنه شدند؛اما نه به چشم،بلکه به وجودوحرکتی لحظه به لحظه.

اگرهرزمانی عاشوراست،انسان درحرکت لحظه به لحظه اش درصعودیاسقوط،می تواند هم

تماشاگروهم،بازیگرصحنه ای باشدکه حضرت حق تعالی ، در کربلا از نوع آدم زمینی و

"نمودهای"وجه الخلقی ونوع آدم آسمانی و"بودهای"وجه اللهی به نمایش گذاشت.صحنه ای که

همچنان دردیدگاه انسانها تاظهور حقیقی وحدت درکره زمین وحکومت وجه اللهیان وخداییان

ادامه دارد.

باچنین تبیین وتفسیری،به تأویل حقیقی واقعه کربلاوبازگشت به اصل کربلادرنمود دوجلوه از

جلوات موجودی به نام انسان می پردازیم.

/ 8 نظر / 6 بازدید
احمد

سلام اعيادتون مبارک من به داشتن چنين استادی غبطه ميخورم تقديم به ساحت استادت اين کشته فتاده به هامون حسين توست اين صيد دست و پا زده در خون حسين توست به روزم بيا يا علی

محمدعلي(ايران اسلام)

سلام کربلا و باز هم کربلا! بحث قشنگه اما افسوس به همراه داره. راستی شما هم عازم شديد؟ دعا کنيد برای من که زيارتی عارفا بحقه داشته باشم. يا علی دلم غبار گرفته!

كبوتر بين الحرمين

سلام و عرض تبريك ميلاد رسول الله و حضرت امام جعفر صادق (ع) از فرمایشات استادتون جداْ استفاده کردیم . . . خدايا خوشحاليم كه معتقد به رسالت محمد (ص)ومتمسك به ولايت وامامت فرزندانش هستيم. چه خوش است مسلمان بودن وجعفري بودن ومنتظر مهدي (عج)بودن. چه خوش است...... . . . دولت عاشقي به روز شد . منتظر قدومتان ...

نفيسه

سلام زينب جان! بحث اين ماه محرم خانم عالی بود. کاش بتونيم عمل کنيم که دانستن و عمل نکردن حجاب و حجاب است. راستش چند وقتی بود با خودم درگير بودم والا کی میتونه منکر صحبتهای جامع و زیبای خانم بشه؟!قصد بی ادبی نبود. در هر صورت عذر بابت تاخیر دعامون کنید. یا زهرا(س)

نفيسه

راستی قالب و <اگر به باد دهی..> حال و هوای خاصی به وبلاگت داده. مطالبت از روی کتاب کربلا تقابل با سکولاریسمه يا از صحبتهای سر کلاس خانم؟

محمدعلي(ايران اسلام)

سلام بر خواهر بزرگوارم... منتظر سوغاتی شما هم هستم. يا علی به روزم کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد؟