شناخت علی علیه السلام به نورانیت:

ادامه حدیث: 

شناخت علی(ع)درنورانیت.ادراک علی(ع)در وجود است.حضورعلی(ع)دروجوداست.ربط

با علی(ع)دروجوداست.

خداوند موجودی را خلق کرده که هیچ عصیانی در ساحت وجودش نه در نظرونه درعمل راه

ندارد.نه در تشخیص خطا میکندونه در عمل خطا میکند. خداوند یک همچین موجودی را

برای ما پناه قرارداده .

وقتی پناهگاه ما یک جایی باشد که از آجریا چوب باشد هرلحظه امکان ریختن آن است ولی

وقتی پناهگاه از قویترین مواد باشد و هیچ روزنه ای هم نداشته باشدوروی اصول ایمنی ساخته

شده باشد اگرمدام زلزله بیایدویا بمباران شود یا حیوانات موزی بخواهند وارد شوند.هیچ راه

نفوذی ندارند.یک همچین موجودی که وجودش از چنان درجه وجودی برخوردار است که نه

درشناخت دچارسهو و خطاو عصیان وغفلت است.ونه در عمل.این شخص شده پناهگاه ما.

پناهگاه ما درچه مواردی؟

در وسوسه های شیطانی در عوامل خارجی.در اضلالهای گوناگون.وتسویفات گوناگون شیطانی

که به ما احاطه دارند. دریک همچین موقعیتی که بزرگتین دشمن در درون.وعلل اعدادی که

شیطان است با اعوان وانصارش.درخارج روی ما کار میکندخداوند یک همچین پناهگاهی برای

ما قرار داده است.

آیا با یک همچین پناهگاهی باز هم ممکن است ما دچار وساوس شیطان شویم؟

آیا ممکن است حیوانات موزی بتوانند برما نفوذ کنند؟

چرا تا بحال نفوذ کردندوما وسوسه شدیم؟

چون این معاذ وپناه را به نورانیت نشناخیم.این پناهگاه یک پناهگاه خارجی نیست. بلکه  یک

پناهگاه درونی است .یعنی در وجود هر انسانی هست.و اینقدر این پناهگاه ودژ محکم است که

هیچ دزدی وهیچ حقه بازی وهیچگونه نفوذی نیست که مانع انسان در مسیر استکمالیش شود.

این پناهگاه همیشه ودر همه حال وجود دارد چون پناهگاه یعنی همین. اگر یک روز باشدویک

روز نباشدکه پناهگاه نیست. پناهگاه جایی است که همیشه برای پناه دادن آماده است .

در این پناهگاه با یک همچین خصوصیتی اگرانسان پناه ببرد آیا باز هم دچار آفت میشود؟

                                               هرگز.

                                                         این بحث ادامه دارد…

 

 

یا مرتضی علی(ع)

 

سیلی زهراء (س)موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٥/۳/٢٩ | ٦:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()

شناخت علی علیه السلام به نورانیت:

می خواهم به حول وقوه الهی بحثی را آغاز کنم در مورد حدیثی که در جلد 26       

بحارالانوار آورده شده:البته خالصه حدیث را می آوریم.همراه باتوضیحات وشرح آن:

راوی نقل می کندازابوذر وسلمان که گفتند:ما به خدمت رسول اکرم(ص)رسیدیم وازایشان         

خواستیم که معرفت امام را برای ما باز کند.  حضرت فرمودند:سوال خوبی کردید.آفرین باد بر

شما دویاری که تعهد دارید ونسبت به دینتان متعهد هستید.دراین قسمت درحقیقت حضرت تعهد دین

رانسبت به این سوال اثبات می کنند.ومی گویند چون شما آمدید وحقیقت امام را در نورانیت        

جستجو می کنید نشانه این است که شما به دینتان تعهد دارید.وشما دو نفردردینتان کوتاهی نکردید.

سپس حضرت فرمودند:قسم به عمرم وزندگیم دانستن وبررسی کردن نورانیت امام بر همه مومنان

واجب است.پس کسی که ایمان داردحتما باید علی را به نورانیت بشناسد چه زن باشدچه مردسپس

حضرت فرمودند:ای ابوذر وای سلمان بدرستی که تکمیل وکامل نمی شود ایمان احدی مگربا     

شناخت نورانیت علیعلیه السلام.یعنی ایمان ناقص است پس حرکت هم ناقص می شود.وآن ریزش افاضات الهی بروجود مومن که مومن رادر درون حرکت می دهد واز عوالم دانی به عوالم عالی ارتقا می دهدواز اسفل السافلین به اعلی علیین می کشاند ایمان است .واگر این جسم خاکی بخواهد

به حقیقت انسانی برسد باید به این ریسمان که تنها سیم رابط از عالم خاک به عالم پاک است چنگ

بزند .وآن ریسمان شناخت نورانیت علی علیه السلام است. سپس حضرت فرمودندتکمیل نمی شود ایمان

شخص تا جایی که امام را بشناسد به شناخت نورانیت .وقتی شناخت امام را به این معرفت او

مومن است.چون اصلا معرفت.کیفیت در شناخت است .علم نیست که یحمل اسفار شویم .بلکه

معرفت اثر دهی است .باردهی است.برعکس علم می تواند باشد ولی ابدا اثر ندهد.وفقط ذهن را پر

کند وکمیت داشته باشد ودرکیفیت هیچ اثری در انسان نداشته باشد.بنابراین ایمان احدی کامل نیست

مگر اینکه امام را به نورانیت بشناسد.وقتی امام رابه نورانیت شناخت.این شخص مومن است و

قلبش به ایمان امتحان شده وبرای کل اسلام قلبش انشراح پیدا کرده.چنین شخصی متحول می شود.

مستکمل می گرددواز خامی به پختگی در می آید.ومومن عارفی میشود که چشم دلش کار میکند

وقوای درونیش فعال شده.       

این مقدمه ای بود برشرح این حدیث و این بحث ادامه دارد....

ایام فاطمیه را تسلیت

میگویمموضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٥/۳/٢۳ | ٥:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()