حقیقت کل یوم عاشوراوکل أرض کربلا

قسمت سوم

آنجا که صاحبان نیکی ومعرفت،عمل صالح را توصیه میکنند،اومانیسم،نه تنهاحرمتی

برای آن قائل نیست،بلکه عمل صالح راانکاریا استهزاء میکند. کربلا به انسان بودن

می خواند،اومانیسم ازانسان می گوید. کربلا،حماسه گریزازدنیا وپیوستن به امامت است

تااعتلای جان تحقق یابد،حال آنکه فرهنگ اومانیسم درقالب سکولاریسم ازدنیامیگوید،

به آن سَبُعانه چنگ می زند وطرفدارانش راتا درّه لذت لذت جویی پست حیوانی به سقوط

می کشاند.

حسین علیه السلام به چه می اندیشد که همه هستی اش را بی مهابا وبدون لحظه ای تردید

عاشقانه فدا میکند. آیا تنها امربه معروف ونهی از منکر،این جاودانه تاریخ رارقم زد؟

آیا کاراو برای اعتراض به فسادحکومت بود؟

به راستی آیا اندیشیده ایم اگرآنچه کربلا آفرید،عشق بود برای چه بود وتاکدام مقصد؟

یقین داریم مهمترین درس کربلا،گذشتن از جلوات کثرت دنیا وپیمودن راه آخرت است؟

امان از دینا....، در این غوغای زر و زور و تزویر، قصه کربلا به سادگی جریان آب در

رودخانه های فکرمان جاری می شود وبه پیچیدگی روح انسان در لایه های وجود می پیچد.

امید که دست دل به غایت راه حسین علیه السلام برسد.

 

این مقدمه بود. پس ازاین به تبیین این حقیقت می پردازند.انشاءالله .موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٥/۱٢/٢۱ | ٦:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()

حقیقت کل یوم عاشورا وکل أرض کربلا

قسمت دوم

قطب مقتدر جهان با سابقه ای اندک درپیشرفت ومدرنیسم ،آن هم درزمینه های طبیعی ومنتشر

نشده به تدریج به موج بیمار گونه دین زدایی پس از رنسانس پیوست وتاجنگ جهانی وبعد از

آن قرن بیست و یک را به ید قدرت خود درآورد و غرب متمدن نیز که همه تلاشش را برای

ترقی درعرصه علم به کار بسته بود با او دست آشتی داد. اکنون دنیای فعلی گزاره ناقص از

معادله ای مجهول است که درچاه بی خبری آویزان مانده ودرباتلاق خودبینی دست وپا میزند.

حال دراین فغان نامه موهش مدرنیته که دست شیطان درهمه ابعادزندگی بازاست،جای عشق

خالی است. اخلاق و ایثارهم منزلتی درقانون مداری غرب ندارد، قانونی که منشأ فسادوآغاز

جنگ است ،جنگ با فطرت و نوع دوستی، جنگ باتقید و ارزش گرایی، جنگی که ناشی از

هرج ومرج جنسی وگاه آنارشیسم همجنس طلبی است.

دانستیم غرب زدگی حامل توهم است که بی بندوباری رابه نام آزادی ودمکراسی معرفی میکند

همان گونه که درنده خویی را دفاع ازخویش و حفظ حریم می نامد. جاه طلبی و خودمحوری با

عنوان تحقیق وپژوهش،مغزهارا شسته وکانون خانواده را به مدفن عقده ها بدل کرده است.آنجا

که کربلا ازخیانت دینی می گوید،اومانیسم کمر به قتل دیندارودین گرا می بندد.موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٥/۱٢/۱٦ | ۱:۱٠ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()

حقیقت کل یوم عاشورا وکل أرض کربلا

قسمت اول

مقیمان حرم عشق وساکنان خیمه عاشورا براین باورند که کربلا وکربلاییان

درنمایش حقیقت ایثارتا سیرابی عطش انتظاربه شوق بی انتهای وصال ،

شهادت را معنا کردند.در عصر ماشین وتکنولوژی،نگرش جهان شمول این

است که انسان برای انسان ،توان تسخیرطبیعت راخواهدداشت.درتفکرغالب

بردنیای آنچه یافت می شود،سعادت نیست،بلکه سود جویی حیوانی به منظور

کسب لذت است.درحالی که در اندیشه متعالی اسلامی وبینش شیعی،انسان

برای کمالات انسانی تعریف می شود واین میسر نیست،مگربانیل به معرفت

حسینی درحماسه کامل وعبرت آموز کربلا.اگر بخواهیم درمقابل پندارهایی

که دنیای مدرن رادر قبضه خوددرآورده است،مصون بمانیم.نه تنهاباید

اومانیسم(فردگرایی)رابشناسیم،بلکه باید درعمل،آن را ارزیابی کنیم.

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٥/۱٢/۱٤ | ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()

 

1: هرچیزی که تورا به خدا نزدیک کند خدا وعین تجلی خداست.

 

2:هرآن چیزی که تمایلات معنوی وعروج معنوی توراکم کندحب دنیاست

 

3: در میدان هر سختی که قرارگرفتی قبل از اینکه به علل واسباب متوجه

 

   شوی دنبال سبب ساز برو.

 

4: مهمترین درس کربلا، گذشتن ازجلوات کثرت دنیا و پیمودن راه آخرت

 

   است.موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٥/۱٢/٦ | ٧:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()